Trang chủ Lãnh đạo

Lãnh đạo

BNI Amazing đem lại cho tôi nhiều điều quý giá

BNI Amazing đã đem lại cho tôi những điều quý giá mà tiền bạc không...

Sách Là Người Thầy Tuyệt Vời Của Tôi

Thời đại công nghệ phát triển như vũ bão khiến thói...

Tất Cả Thành Công Ở Hai Chữ Rèn Luyện

Con người vốn có sẵn sự lười biếng và ỷ lại ở trong mình. Nếu...

Tôi Luôn Đặt Ra Và Làm Mới Mục Tiêu

Trong bất cứ việc gì, nếu chúng ta không đặt ra mục tiêu chính là...

Tôi Luôn “Sạc Pin Cho Não”

Nếu thức ăn có thể nuôi sống cơ thể thì kiến thức chính là nguồn...

Tôi Không Có Nhân Viên Mà Chỉ Có Người Đồng Hành

Ở Excellence Spa, tôi không có nhân viên mà chỉ có những người đồng hành.

Nhận bài viết mới qua email

Điền email của bạn để nhận thông báo